SOTNING/ BESIKTNING

SOTNING OCH BESIKTNING FÖR PRIVATPERSONER OCH VERKSAMHETER

Eslöv Höör Sotningsdistrikt har ansvaret för sotningen i Eslöv och Höörs kommuner. Både sotning och brandskyddskontroll är reglerade av lagar och förordningar som omfattar alla fastighetsägare. Vissa arbeten får endast utföras av sotare eller skorstensfejartekniker med speciell kompetens.Vi erbjuder tjänster inom sotning, brandskydd, ventilation för privatpersoner och företag. Du kan beställa våra tjänster även om du inte bor i någon av de kommuner där vi har ansvar för sotningen.

Kontakta oss för mer information!
Image

HAR DU FRÅGOR?

TVEKA INTE ATT KONTAKTA OSS FÖR RÅD

Besöksadress

Eslöv Höör Sotningsdistrikt
Skomakaregatan 12
241 38 Eslöv
Image