BRANDSKYDDSKONTROLL

BRANDSKYDDSKONTROLL

Den 1 januari 2004 ersattes den tidigare ”sotningslagen” med den nya lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Liksom tidigare lagstiftning (räddningstjänstlagen 1986:1102) anges det att kommunen i brandförebyggande syfte ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll utförs.
Brandskyddskontrollen får endast utföras av den som är utsedd av kommunen och som har behörighet att utföra brandskyddskontroll. Det är bara yrkesutbildade sotare med särskild vidareutbildning som får utföra brandskyddskontrollen. Syftet med brandskyddskontrollen är att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister hos anläggningen som kan innebära risker för brand. Om det vid kontrollen upptäcks brister eller felaktigheter som innebär risk för annan olyckshändelse än brand ska den som utför kontrollen även påtala detta.Anläggningen ska kontrolleras mot bakgrund av hur följande faktorer påverkar brandskyddet:

 • Sotbildning och beläggningar
 • Skador eller förändringar av det tekniska utförandet
 • Temperaturförhållanden
 • Tryckförhållanden och täthet
 • Drift och skötsel
Image
Brandskyddskontrollen innefattar hela värmeanläggningen samt taket och takskydds-anordningarna. Den som utför kontrollen måste därför ha tillträde till alla de delar av huset som skorstenen passerar.

Brandskyddskontrollen ska ske med intervall som MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) har bestämt. Beroende på vilken anläggning du har och hur den används är intervallen 3 eller 6 år.


SÅ OFTA SKA DET UTFÖRAS BRANDSKYDDSKONTROLL HEMMA HOS DIG (vanligaste objekten i småhus):

Värmepannor

 • Eldning med fasta bränslen, t ex ved, pellets eller flis 3 år
 • Eldning med olja eller gas 6 år

Köksspisar

 • Eldning med fasta bränslen 3 år
 • Eldning sker i mycket begränsad omfattning
 • (ej för uppvärmning eller matlagning) 6 år
 • Eldstaden är placerad i ett fritidshus 6 år

Lokaleldstäder

 • För lokaleldstäder som utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme i vilket den är uppställd. 3 år
 • För lokaleldstäder som inte utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme i vilket den är uppställd. 6 år
 • Eldstaden är placerad i ett fritidshus 6 år

AVGIFTER

Avgifterna för brandskyddskontroll baseras på den taxa som din kommun har beslutat. Genom att planera arbetet så att ett område görs klart åt gången (pärlbandsprincipen), hålls kostnaderna per besök nere. Det är därför som du själv inte kan, till samma låga kostnad, bestämma dag och tid för sotarens besök.

HAR DU FRÅGOR?

TVEKA INTE ATT KONTAKTA OSS FÖR RÅD

Besöksadress

Eslöv Höör Sotningsdistrikt
Skomakaregatan 12
241 38 Eslöv
Image