^Till toppen

Rengöring Spisfläkt/imkanal

k1Som fastighetsägare är du ansvarig för att imkanalerna i din fastighet rengörs och brandskyddskontrolleras. Detta har tidigare skötts rutinmässigt av din sotare, men sedan 2004 ligger ansvaret på fastighetsägaren.

Vad är en imkanal?

Imkanalen är ventilationskanalen som går från köksfläkten. Kanalen ska leda bort fett och ånga som uppstår vid matlagning.

Det är lätt att glömma bort imkanalen men rengöringen av den är mycket viktig. Fett som fastnar i imkanalen kan orsaka brand. Dessutom kan det lukta illa med tiden.
Kontakta oss! så gör vi rent er Spisfläkt/imkanal.

Du vet väl att du kan få ROT-avdrag på rengöring av imkanal.

Om du anlitar oss kan du lita på att rengöringen utförs på ett professionellt sätt av personer med stor erfarenhet och kunskap.

Vi erbjuder även ett underhållsavtal där vi håller reda på när det är dags att rensa spisfläkten igen.

När rensade ni er ventilation senast?

v1

I ventilationskanaler samlas med åren damm och andra partiklar från luften som cirkulerar i bostäderna. Konsekvenserna är väsentligt sämre ventilation och högre energiförbrukning.

Vi utför rensing av ventilationskanaler och erbjuder rensningsavtal. Då håller vi reda på när det är dags att rensa igen.

Du kan få ROT-avdrag på rengöringen av er/din ventilationssystem.

Spisfläktar och Imkanaler

ssp1

Som fastighetsägare är du ansvarig för att imkanalerna i din fastighet rengörs och brandskyddskontrolleras. Sedan 2004 ligger ansvaret på fastighetsägaren.

Vi utför rensing av spisfläktar/ imkanaler och erbjuder rensningsavtal. Då håller vi reda på när det är dags att rensa igen.

 

Du kan få ROT-avdrag på rengöringen av ventilationssystem.

Sotning

csp1

Sotning och brandskydd regleras i lagen. Som privat fastighetsägare och innehavare av eldstad får du automatiskt meddelande om när det är dags att sota och kontrollera brandskydd.

För att du skall få en automatisk meddelande så måste du vara registerad i vår register, är du osäker så hör av dig.

 

Har Du frågor, tveka inte att kontakta oss för råd