^Till toppen

Sotning & Besiktning för privatpersoner och verksamheter

csp1Eslöv Höör Sotningsdistrikt har ansvaret för sotningen i Eslöv och Höörs kommuner.
Både sotning och brandskyddskontroll är reglerade av lagar och förordningar som omfattar alla fastighetsägare. Vissa arbeten får endast utföras av sotare eller skorstensfejartekniker med speciell kompetens.Vi erbjuder tjänster inom sotning, brandskydd, ventilation för privatpersoner och företag. Du kan beställa våra tjänster även om du inte bor i någon av de kommuner där vi har ansvar för sotningen.

Kontakta oss för mer information!

När rensade ni er ventilation senast?

v1

I ventilationskanaler samlas med åren damm och andra partiklar från luften som cirkulerar i bostäderna. Konsekvenserna är väsentligt sämre ventilation och högre energiförbrukning.

Vi utför rensing av ventilationskanaler och erbjuder rensningsavtal. Då håller vi reda på när det är dags att rensa igen.

Du kan få ROT-avdrag på rengöringen av er/din ventilationssystem.

Spisfläktar och Imkanaler

ssp1

Som fastighetsägare är du ansvarig för att imkanalerna i din fastighet rengörs och brandskyddskontrolleras. Sedan 2004 ligger ansvaret på fastighetsägaren.

Vi utför rensing av spisfläktar/ imkanaler och erbjuder rensningsavtal. Då håller vi reda på när det är dags att rensa igen.

 

Du kan få ROT-avdrag på rengöringen av ventilationssystem.

Sotning

csp1

Sotning och brandskydd regleras i lagen. Som privat fastighetsägare och innehavare av eldstad får du automatiskt meddelande om när det är dags att sota och kontrollera brandskydd.

För att du skall få en automatisk meddelande så måste du vara registerad i vår register, är du osäker så hör av dig.

 

Har Du frågor, tveka inte att kontakta oss för råd