^Till toppen

Information inför sotningen...

Om ni ej kan passa angiven tid, lämna ex.vis nyckeln till grannen eller ordna annat lämpligt arrangemang och underrätta sotningsdistriktet expedition på 0413-55 70 30

  • Vid utebliven sotning som inte har blivit avbokad minst 3-dagar innan aviserad tid uttas en ersättning enligt sotningstaxan.
  • Se till att tillträde lämnas för arbetet.
  • Uppstigningsanordningar till tak och skorsten (markstege,takstege till skorsten, glidskydd etc) skall finnas och vara väl underhållna
  • Eldstad som inte har varit i bruk på minst 3år får ej tas i bruk innan den har besiktigats/kontrollerats.
  • Borttagning av aska ingår EJ i sotningstaxan, detta tar vi en extra avgift på! Om ni vill att vi tar med askan meddela sotaren det. 
  • Nu kan ni få ROT på sotning (gäller ej fristsotning).

När rensade ni er ventilation senast?

v1

I ventilationskanaler samlas med åren damm och andra partiklar från luften som cirkulerar i bostäderna. Konsekvenserna är väsentligt sämre ventilation och högre energiförbrukning.

Vi utför rensing av ventilationskanaler och erbjuder rensningsavtal. Då håller vi reda på när det är dags att rensa igen.

Du kan få ROT-avdrag på rengöringen av er/din ventilationssystem.

Spisfläktar och Imkanaler

ssp1

Som fastighetsägare är du ansvarig för att imkanalerna i din fastighet rengörs och brandskyddskontrolleras. Sedan 2004 ligger ansvaret på fastighetsägaren.

Vi utför rensing av spisfläktar/ imkanaler och erbjuder rensningsavtal. Då håller vi reda på när det är dags att rensa igen.

 

Du kan få ROT-avdrag på rengöringen av ventilationssystem.

Sotning

csp1

Sotning och brandskydd regleras i lagen. Som privat fastighetsägare och innehavare av eldstad får du automatiskt meddelande om när det är dags att sota och kontrollera brandskydd.

För att du skall få en automatisk meddelande så måste du vara registerad i vår register, är du osäker så hör av dig.

 

Har Du frågor, tveka inte att kontakta oss för råd