^Till toppen

Besiktning av skorsten och eldstad

Planerar du att installera en ny eldstad i ett gammalt hus, med en befintlig skorsten? Eller bygger du ett helt nytt hus med en ny skorsten? Oavsett vilket finns det några saker du måste tänka på och planera för.

Att tänka på vid installation av eldstad

 • Bestäm typ av eldningsapparat och användningsområde. Myseldning eller huvudsaklig uppvärmning?
 • Kontakta Byggnadsnämnden för information om speciella regler för nyinstallation av lokaleldstäder i aktuellt område.
 • Kontakta Eslöv Höör Sotningsdistrikt för täthetsbesiktning av den befintliga skorstenen innan installationen påbörjas.
 • Kontakta Eslöv Höör Sotningsdistrikt för installationsbesiktning.
 • Vid besiktningen skall följande dokument vara tillgängliga: CE, P-Märking, Typgodkännande eller liknande för rökkanalen och eldstaden, monteringsanvisningar för den aktuella produkten och eventuella tidigare besiktningsprotokoll.

Mer information och dokumentation om eldstadsinstallationer/rökkanaler och takskydd finns i BBR (Boverkets byggregler). www.boverket.se

Att kontrollera innan besiktning

Innan vi kommer på besiktning underlättar det både för oss och dig om du kontrollerat att:

 • Takskyddsanordningar är färdigmonterade.
 • Glidskydd finns på plats.
 • Markstege är uppställd.
 • CE, P-Märking, Typgodkännande eller liknande finns tillgängligt.
 • Monteringsanvisningar finns tillgängliga.
 • Rökkanalen är tillgänglig i hela sin längd för inspektion.
 • Schakt är öppet i en sida för inspektion.

När rensade ni er ventilation senast?

v1

I ventilationskanaler samlas med åren damm och andra partiklar från luften som cirkulerar i bostäderna. Konsekvenserna är väsentligt sämre ventilation och högre energiförbrukning.

Vi utför rensing av ventilationskanaler och erbjuder rensningsavtal. Då håller vi reda på när det är dags att rensa igen.

Du kan få ROT-avdrag på rengöringen av er/din ventilationssystem.

Spisfläktar och Imkanaler

ssp1

Som fastighetsägare är du ansvarig för att imkanalerna i din fastighet rengörs och brandskyddskontrolleras. Sedan 2004 ligger ansvaret på fastighetsägaren.

Vi utför rensing av spisfläktar/ imkanaler och erbjuder rensningsavtal. Då håller vi reda på när det är dags att rensa igen.

 

Du kan få ROT-avdrag på rengöringen av ventilationssystem.

Sotning

csp1

Sotning och brandskydd regleras i lagen. Som privat fastighetsägare och innehavare av eldstad får du automatiskt meddelande om när det är dags att sota och kontrollera brandskydd.

För att du skall få en automatisk meddelande så måste du vara registerad i vår register, är du osäker så hör av dig.

 

Har Du frågor, tveka inte att kontakta oss för råd